INTEREST MATCHING

2968 page(s) 35616 record(s)
1, 11, 11

พัดลมบลูทูธ

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

การผลิตซอสปรุงรสผัดไทยลำไย ชนิดผง ด้วยการทำแห้งแบบโฟมแมท

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ต้นไม้แห่งสัจธรรม

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

พัดลมไอน้ำแรงดันน้ำลดPM2.5

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าปรับกระแสไฟด้วยรีโมทคอนโทรล

วิทยาลัยการอาชีพฝาง (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

เครื่องตัดท่อเหล็กชิ้นงานเชื่อม

วิทยาลัยเทคนิคน่าน (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

รถเข็นรดน้ำสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Watering Lawn Cart)

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

รถขุดเจาะระบบไฮดรอลิกส์

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

ปั๊มออกซิเจนแบบ 2 ระบบ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

Farm automation แบบเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคเทิง (2563)

MORE DETAILS
1, 11, 11

แผ่นกรองฝุ่นละอองจากกระดาษเส้นใยธรรมชาติสำหรับหน้ากากอนามัย

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (2563)

MORE DETAILS
2968 page(s) 35616 record(s)