ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ปี 2564

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

view detail

เครื่องปิ้งกล้วยกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

ตู้เก็บเครื่องมือพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเล็มหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์วัดงานแท่นตัดไฟเบอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าสตรีจากกก รุ่น 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคตาก

จังหวัดตาก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ปี 2564

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เสาไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

MORE DETAILS
view detail

กระป๋องช่วยชาร์จสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เส้นสร้างชาติ สู่อาหารไทย 4 ภาค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เค้กขนมไทยใบกระท่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย ปี 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

ระบบจัดการพลังงานอัตโนมัติในแปลงเกษตรสาธิต

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
ALL PROJECTS
Web Link

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ด้วยกระบวนการวิจัยและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) นำไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสามารถจำหน่ายได้ใน เชิงพาณิชย์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนก่อเกิดเป็น “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” อย่างแท้จริง ***