อุปกรณ์ลบคมรูเจาะในงานอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ โคตรมณี-
2นาย สุรินทร์ สมบัติ-
3นาย มงคล แก่กล้า-
4นาย มารวย ปัญญาธนกิจ-
5นางสาว อิศริญาพร บุญวงษ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ แซ่ฉั่วปวส.
2นาย ประกิต ชำนาญไถปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการทำสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ลบคมรูเจาะในงานอุตสาหกรรม” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการและศึกษาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ลบคมรูเจาะในงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานที่มีรูเจาะจำนวนมาก และเพื่อลดเวลาในการใช้เครื่องเจาะ หรือใช้สว่านไฟฟ้าในการปฏิบัติงานลบคมรูเจาะจำนวนมากๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2ใช้แบริ่งในการหมุน
3เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้สะดวก
4มีด้ามจับเป็นพลาสติกเพื่อป้องกันการลื่น
5สามารถเป็นดอกลบมุมได้หลายขนาด
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานที่มีรูเจาะจำนวนมาก และเพื่อลดเวลาในการใช้เครื่องเจาะ หรือใช้สว่านไฟฟ้าในการปฏิบัติงานลบคมรูเจาะจำนวนมากๆ