เก้าอี้บันไดอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุภไกร เหง้าสีไพรอุตสาหกรรม
2นาย วัชระ เข็มเพ็ชรอุตสาหกรรม
3นาย ขวัญชัย ชัยรุ่งโรจน์สกุลอุตสาหกรรม
4นาย สิริพงศ์ เสือเอี่ยมอุตสาหกรรม
5นางสาว วรัญญา ชาติไชยวงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญธิตา ภาคีแพทย์ปวช.
2นาย ปฏิพัทธ์ โตอ่อนปวช.
3นาย อัษฎา แสงเอียดปวช.
4นางสาว อาทิตยา จุ้ยนาคปวช.
5นาย พิตรพิบูล พึ่งสวัสดิ์ปวส.
6นาย ธนาวุฒิ เนียมพลอยปวส.
7นาย จิรายุทธ อิ่มสำราญปวส.
8นาย เจตนิพันธิ์ กระจ่างจิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

บันไดทั่วไปเมื่อใช้จากการทำกิจรรมต่างๆ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะต้องประสบปัญหากับการหาพื้นที่จัดเก็บเนื่องจาก มีขนาดใหญ่ไม่สามารถวางไว้ตามที่ทั่วไปได้ต้องหาที่เก็บอีกทั้งในขณะเก็บไม่สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้อีก เก้าอี้เป็นสิ่งของจำเป็นประจำบ้าน จึงที่มาของเก้าอี้บันไดนี้สามารถแก้ปัญหาในบ้านได้หลากหลายอย่างเช่น เปลี่ยนหลอดไฟ และทำความสะอาด สามารถใช้เป็นชั้นวางของได้ซึ่งใช้งานได้หลากหลาย ประหยัดพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้และของตกแต่งบ้านได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เก้าอี้บันไดนี้สามารถแก้ปัญหาในบ้านได้หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ
1.ได้ทฤษฎีและวิธีการสร้างเก้าอี้บันใดอเนกประสงค์
2.ได้เก้าอี้บันใดอเนกประสงค์ต้นแบบ
3.ได้ผลพัฒนาและได้เก้าอี้บันใดอเนกประสงค์