ชาเชอรรี่จากเปลือกกาแฟและหญ้าหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนพร บุญปล้องปวส.
2นาย วงศกร วงษ์ไวปวส.
3นางสาว เบญจมาภรณ์ ทองสังข์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย การดื่มชาจึงเป็นที่นิยมอยากมากในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนชาก็จะแฝงอยู่ในวัฒนธรรมการดื่มของที่ต่าง ๆ cascara หรือชาเปลือกเชอรี่กาแฟจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักดื่มที่อยากหาความแปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากกาแฟหญ้าหวานก็มีสรรพคุณทางยาที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะช่วยลดน้ำตาลในเลือด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงตับอ่อน ลดไขมันในเส้นเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนได้ จึงได้คิดชาเชอรรี่จากเปลือกกาแฟและหญ้าหวานขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาเชอรรี่จากเปลือกกาแฟและหญ้าหวานประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย การดื่มชาจึงเป็นที่นิยมอยากมากในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนชาก็จะแฝงอยู่ในวัฒนธรรมการดื่มของที่ต่าง ๆ cascara หรือชาเปลือกเชอรี่กาแฟจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักดื่มที่อยากหาความแปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากกาแฟหญ้าหวานก็มีสรรพคุณทางยาที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะช่วยลดน้ำตาลในเลือด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงตับอ่อน ลดไขมันในเส้นเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนได้
ชาเชอรรี่จากเปลือกกาแฟและหญ้าหวานประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย โดยเฉพาะช่วยลดน้ำตาลในเลือด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงตับอ่อน ลดไขมันในเส้นเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนได้