อุปกรณ์ช่วยจับชิ้นงานลงยาสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศรีวิภา ดุษดีศิลปกรรม
2นาย มงคล สาระพางค์ศิลปกรรม
3นางสาว อัญชุลี ภักดีบุญศิลปกรรม
4นางสาว ทัศมนต์ แสงช้างสามัญ
5นาย ธนภัทร ล้อสวัสดิ์พงษ์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวนาท ศรีสะอาดปวส.
2นางสาว ภัทรวดี มันตเสวีปวส.
3นางสาว นัทธิณี น้อยโดดปวส.
4นาย ฐิติวัตฒ์ ธรรมะประเสริฐปวส.
5นาย กิตติศักดิ์ ปิ่นเทวาปวส.
6นาย ปฐมพร ผลัดผลปวส.
7นาย มงคล เรืองสุขาปวส.
8นาย สุทธินันท์ พรหมชัยปวส.
9นาย ศักดิ์ณรงค์ บุญฤทธิ์ปวส.
10นางสาว มนัสดา ชีวชื่่นปวส.

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยจับชิ้นงานลงยาสี ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับอาชีพทำจิวเวลรี่ รวมถึงออกแบบมาเพื่อให้คนพิการทางการได้ยินสามารถใช้เครื่องนี้ได้ อุปกรณ์นี้สามารถจับชิ้นงานเครื่องประดับที่ลงยาสีเย็นและเพิ่มปริมาณในการลงยาสีบนชิ้นงานให้มากขึ้น ยาสีเป็นของเหลวที่ใช้เวลาในการแห้งนานพอสมควร ไม่สามารถว่างชิ้นงานไว้นิ่งๆได้ ทำให้เกิดปัญหาในการลงยาสีบนชิ้นงานได้น้อย และให้ยาสีไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจับชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นทรงกลมและเป็นชิ้นงานที่ฉลุลายเป็นช่องๆที่ลงยาสีเย็น สามารถป้องกันเรื่องฝุ่นละอองหรือผงเกาะติดชิ้นงานที่ลงยาสีได้ ช่วยเพิ่มปริมาณในการลงยาสีบนชิ้นงานให้มากขึ้น
มีเสียงและไฟเตือนเมื่อครบกำหนดการตั้งเวลา
1. ลดเวลาในการหมุนชิ้นงานด้วยมือ ช่วยให้มีเวลาในการลงยาสีมากขึ้นและเพิ่มปริมาณชิ้นงานให้มากขึ้น
2. ช่วยให้ยาสีที่ลงบนชิ้นงานมีสีที่สวยและสม่ำเสมอกัน ใช้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้
3.มีแสงไฟเตือนเมื่อการทำงานอุปกรณ์หยุดลงเหมาะสำหรับคนพิการทางการได้ยิน